Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Henr na Abhenr: 1 Henr [H] = 1 000 000 000 Abhenr [abH]


Przelicz Henr na Abhenr