Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Henr na Gigahenr: 1 Henr [H] = 0,000 000 001 Gigahenr [GH]


Przelicz Henr na Gigahenr