Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Henr na Megahenr: 1 Henr [H] = 0,000 001 Megahenr [MH]


Przelicz Henr na Megahenr