Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Hundredweight (long/imperial) na Tona metryczna: 1 Hundredweight (long/imperial) = 0,050 802 345 44 Tona metryczna [t]


Przelicz Hundredweight (long/imperial) na Tona metryczna