Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Hundredweight (long/imperial) na Uncja: 1 Hundredweight (long/imperial) = 1 792 Uncja [oz]


Przelicz Hundredweight (long/imperial) na Uncja