Hundredweight (short/US) - Cental -> Ton (long/imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Hundredweight (short/US) - Cental na Ton (long/imperial): 1 Hundredweight (short/US) - Cental [cwt] = 0,044 642 857 142 857 Ton (long/imperial)Przelicz Hundredweight (short/US) - Cental na Ton (long/imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ton (long/imperial)'.