Hundredweight (short/US) - Cental -> Tona metryczna

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Hundredweight (short/US) - Cental na Tona metryczna: 1 Hundredweight (short/US) - Cental [cwt] = 0,045 359 237 Tona metryczna [t]Przelicz Hundredweight (short/US) - Cental na Tona metryczna:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Tona metryczna [t]'.

Hundredweight (short/US) - Cental -> Tona metryczna