Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch of mercury na Decymetr słupa wody: 1 Inch of mercury [inHg] = 3,453 250 842 818 7 Decymetr słupa wody [dmH2O]


Przelicz Inch of mercury na Decymetr słupa wody