Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch of water column na Inch of mercury: 1 Inch of water column [inH2O] = 0,073 553 865 193 869 Inch of mercury [inHg]


Przelicz Inch of water column na Inch of mercury