Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch of water column na Mikrometr słupa rtęci: 1 Inch of water column [inH2O] = 1 868,268 197 992 2 Mikrometr słupa rtęci [µmHg]Przelicz Inch of water column na Mikrometr słupa rtęci:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Inch of water column [inH2O]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mikrometr słupa rtęci [µmHg]'.

Przelicz Inch of water column na Mikrometr słupa rtęci (Ciśnienia)