Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch of water column na Milimetr słupa rtęci: 1 Inch of water column [inH2O] = 1,868 268 197 992 2 Milimetr słupa rtęci [mmHg]


Przelicz Inch of water column na Milimetr słupa rtęci