Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch per hour na Feet per hour: 1 Inch per hour [iph] = 0,083 333 333 333 333 Feet per hour [fph]


Przelicz Inch per hour na Feet per hour