Inch per hour -> Feet per hour

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch per hour na Feet per hour: 1 Inch per hour [iph] = 0,083 333 333 333 333 Feet per hour [fph]Przelicz Inch per hour na Feet per hour:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Inch per hour [iph]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Feet per hour [fph]'.

Inch per hour -> Feet per hour