Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch per second na Beaufort: 1 Inch per second [ips] = 0,097 368 344 723 244 Beaufort [Bft]


Przelicz Inch per second na Beaufort