Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch per second na Feet per minute: 1 Inch per second [ips] = 5 Feet per minute [fpm]


Przelicz Inch per second na Feet per minute