Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch per second squared na Foot per hour per second: 1 Inch per second squared [ips²] = 299,999 988 188 98 Foot per hour per second [fph/s]



Przelicz Inch per second squared na Foot per hour per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przyspieszenie'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Inch per second squared [ips²]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot per hour per second [fph/s]'.

Przelicz Inch per second squared na Foot per hour per second