Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch-ounces-force na Foot-ounces-force: 1 Inch-ounces-force [inoz] = 0,083 333 333 333 333 Foot-ounces-force [ftoz]


Przelicz Inch-ounces-force na Foot-ounces-force