Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Inch-ounces-force [inoz]

=   7 060 000 000 Pikoniutonometr [pNm]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Inch-ounces-force na Pikoniutonometr


Inch-ounces-force / inoz   ->   Pikoniutonometr / pNm