Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch-pound force na Foot-pound force: 1 Inch-pound force [inlbf] = 0,083 333 333 333 333 Foot-pound force [ftlbf]


Przelicz Inch-pound force na Foot-pound force