Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch-pound force na Kilowatosekunda: 1 Inch-pound force [inlbf] = 0,000 112 984 829 027 62 Kilowatosekunda [kWs]


Przelicz Inch-pound force na Kilowatosekunda