Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch-pound force na Litre-atmosphere: 1 Inch-pound force [inlbf] = 0,001 115 073 565 532 9 Litre-atmosphere [lATM]


Przelicz Inch-pound force na Litre-atmosphere