Inch-pound force -> Watogodzina

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch-pound force na Watogodzina: 1 Inch-pound force [inlbf] = 0,000 031 384 674 729 894 Watogodzina [Wh]Przelicz Inch-pound force na Watogodzina:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Inch-pound force [inlbf]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Watogodzina [Wh]'.

Inch-pound force -> Watogodzina