International candle -> Candlepower

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np International candle na Candlepower: 1 International candle = 1,038 735 983 690 1 CandlepowerPrzelicz International candle na Candlepower:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Światłość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'International candle'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Candlepower'.

International candle -> Candlepower