J/C -> W/A

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/C na W/A: 1 J/C = 1 W/APrzelicz J/C na W/A:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Napięcie elektryczne'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'J/C'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'W/A'.

J/C -> W/A