Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/rad na Foot-pounds-force: 1 J/rad = 0,737 562 149 277 27 Foot-pounds-force [ftlb]


Przelicz J/rad na Foot-pounds-force