Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/rad na Kilopond-meter: 1 J/rad = 0,101 971 621 297 79 Kilopond-meter [kpm]


Przelicz J/rad na Kilopond-meter