J/rad -> Miliniutonometr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/rad na Miliniutonometr: 1 J/rad = 1 000 Miliniutonometr [mNm]Przelicz J/rad na Miliniutonometr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'J/rad'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Miliniutonometr [mNm]'.

J/rad -> Miliniutonometr