Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/rad na Ounce-feet: 1 J/rad = 11,803 588 290 84 Ounce-feet [ozft]


Przelicz J/rad na Ounce-feet