Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/rad na Pound-feet: 1 J/rad = 0,737 562 149 277 27 Pound-feet [lbft]


Przelicz J/rad na Pound-feet