Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/rad na Foot-poundal: 1 J/rad = 23,730 360 404 232 Foot-poundal [ftpdl]


Przelicz J/rad na Foot-poundal