Jednostka enzymu -> Mikrokatal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Jednostka enzymu na Mikrokatal: 1 Jednostka enzymu [U] = 0,016 666 666 7 Mikrokatal [µkat]Przelicz Jednostka enzymu na Mikrokatal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Aktywności enzymatycznej'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Jednostka enzymu [U]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mikrokatal [µkat]'.

Jednostka enzymu -> Mikrokatal