Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Joule na sekundę na BTU/h: 1 Joule na sekundę [J/s] = 3,412 141 633 127 9 BTU/h


Przelicz Joule na sekundę na BTU/h