Joule na sekundę -> Foot-pound force per hour

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Joule na sekundę na Foot-pound force per hour: 1 Joule na sekundę [J/s] = 2 655,223 737 398 2 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]Przelicz Joule na sekundę na Foot-pound force per hour:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Joule na sekundę [J/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot-pound force per hour [ft-lb/h]'.

Joule na sekundę -> Foot-pound force per hour