Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Joule na sekundę na Miliwat: 1 Joule na sekundę [J/s] = 1 000 Miliwat [mW]


Przelicz Joule na sekundę na Miliwat