Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/kg na Nanogrej: 1 J/kg = 1 000 000 000 Nanogrej [nGy]


Przelicz J/kg na Nanogrej