Kąta pełnego -> Centyradian

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kąta pełnego na Centyradian: 1 Kąta pełnego = 628,318 530 717 96 Centyradian [crad]Przelicz pełnego na Centyradian:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Kąta'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kąta pełnego'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Centyradian [crad]'.