Katal -> Pikokatal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Katal na Pikokatal: 1 Katal [kat] = 1 000 000 000 000 Pikokatal [pkat]Przelicz Katal na Pikokatal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Aktywności enzymatycznej'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Katal [kat]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pikokatal [pkat]'.

Katal -> Pikokatal