Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloamper na Amper: 1 Kiloamper [kA] = 1 000 Amper [A]


Przelicz Kiloamper na Amper