Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloamper na C/s: 1 Kiloamper [kA] = 1 000 C/s


Przelicz Kiloamper na C/s