Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilobecquerel na Disintegrations per minute: 1 Kilobecquerel [kbq] = 60 000 Disintegrations per minute [dpm]


Przelicz Kilobecquerel na Disintegrations per minute