Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilodalton na Dalton: 1 Kilodalton [kDa] = 1 000 Dalton [Da]


Przelicz Kilodalton na Dalton