Kilodebye -> Fr·cm

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilodebye na Fr·cm: 1 Kilodebye [kD] = 0,000 000 000 000 001 Fr·cmPrzelicz Kilodebye na Fr·cm:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Elektryczny moment dipolowy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilodebye [kD]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Fr·cm'.