Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilodżul na Megawatogodzina: 1 Kilodżul [kJ] = 0,000 000 277 777 777 777 78 Megawatogodzina [MWh]


Przelicz Kilodżul na Megawatogodzina