Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilodżul na Milidżul: 1 Kilodżul [kJ] = 1 000 000 Milidżul [mJ]


Przelicz Kilodżul na Milidżul