Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilodżul na Nanodżul: 1 Kilodżul [kJ] = 1 000 000 000 000 Nanodżul [nJ]


Przelicz Kilodżul na Nanodżul