Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilodżul na Therm: 1 Kilodżul [kJ] = 0,000 009 478 171 203 133 2 Therm [thm]


Przelicz Kilodżul na Therm