Kiloelektronowolt -> Dżul

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloelektronowolt na Dżul: 1 Kiloelektronowolt [keV] = 0,000 000 000 000 000 160 217 733 Dżul [J]Przelicz Kiloelektronowolt na Dżul:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kiloelektronowolt [keV]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Dżul [J]'.