Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloelektronowolt na Eksadżul: 1 Kiloelektronowolt [keV] = 1,602 177 33E-34 Eksadżul [EJ]


Przelicz Kiloelektronowolt na Eksadżul