Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloelektronowolt na Femtodżul: 1 Kiloelektronowolt [keV] = 0,160 217 733 Femtodżul [fJ]


Przelicz Kiloelektronowolt na Femtodżul