Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloelektronowolt na Gigadżul: 1 Kiloelektronowolt [keV] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 160 217 733 Gigadżul [GJ]


Przelicz Kiloelektronowolt na Gigadżul