Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloelektronowolt na Gigadżul: 1 Kiloelektronowolt [keV] = 1,602 177 33E-25 Gigadżul [GJ]


Przelicz Kiloelektronowolt na Gigadżul