Kiloelektronowolt a Rydberg

   

  Liczby w zapisie naukowym


Bezpośredni link do tego kalkulatora:
https://www.jednostek-miary.info/przelicz+Kiloelektronowolt+na+Rydberg.phpIle Rydberg ma 1 Kiloelektronowolt?

1 Kiloelektronowolt [keV] = 73,498 688 455 102 Rydberg [Ry] - Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Kiloelektronowolt na RydbergPrzelicz Kiloelektronowolt na Rydberg (keV na Ry):

  1. Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'.
  2. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Na tym etapie dozwolone są tylko podstawowe działania arytmetyczne --- dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*, x), dzielenie (/, :, ÷), wykładnik , pierwiastek kwadratowy (√), nawiasy oraz π (pi).
  3. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kiloelektronowolt [keV]'.
  4. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Rydberg [Ry]'.
  5. Następnie, gdy pojawi się wynik, wciąż istnieje możliwość zaokrąglenia go do konkretnej liczby miejsc po przecinku, jeśli pojawi się taka konieczność.


Kalkulator ten pozwala na wprowadzenie wartości do przeliczenia wraz z oryginalną jednostką miary; na przykład '58 Kiloelektronowolt'. W ten sposób można użyć pełną nazwę jednostki lub jej skrótna przykład 'Kiloelektronowolt' lub 'keV'. Następnie kalkulator określa kategorię, do której należy jednostka miary, która ma zostać przeliczona, w tym przypadku 'Energii'. Po tym przelicza wprowadzoną wartość na wszystkie znane mu odpowiednie jednostki. Na liście wyników można również odnaleźć początkowo wyszukane przeliczenie. Ewentualnie wartość do przeliczenia może zostać wprowadzona w następujący sposób: '59 keV ile to Ry' lub '67 keV a Ry' lub '45 Kiloelektronowolt -> Rydberg' lub '82 keV = Ry' lub '86 Kiloelektronowolt ile to Ry' lub '73 keV ile to Rydberg' lub '92 Kiloelektronowolt a Rydberg'. Dla tej opcji kalkulator również natychmiastowo odnajduje, na jaką jednostkę ma konkretnie zostać przeliczona początkowa wartość. Niezależnie od tego, która z możliwości zostanie wykorzystana, pozwala to uniknąć niewygodnego wyszukiwania stosownej pozycji na długich listach wyników z miriadą kategorii i nieskończoną liczbą obsługiwanych jednostek. We wszystkim wyręcza nas kalkulator, który załatwia całą sprawę w ciągu ułamka sekundy.

Ponadto kalkulator umożliwia stosowanie wyrażeń matematycznych. W rezultacie można nie tylko wyliczać liczby pomiędzy sobą, jak na przykład '(5 * 22) keV', ale też różne jednostki miary można łączyć ze sobą bezpośrednio w przeliczeniu. Może to wyglądać na przykład tak: '58 Kiloelektronowolt + 174 Rydberg' lub '35mm x 53cm x 59dm = ? cm^3'. Oczywiście jednostki miary połączone w ten sposób muszą pasować do siebie i mieć sens w danej kombinacji.

Jeśli przy opcji 'Liczby w zapisie naukowym' postawiono znak wyboru, wynik zostanie wyświetlony jako wykładniczy. Przykładowo, dla zapisu 1,495 970 480 213 8×1031 liczba zostanie podzielona na wykładnik, tutaj 31, oraz właściwą liczbę, tutaj 1,495 970 480 213 8. W przypadku urządzeń, dla których możliwości wyświetlania liczb są ograniczone, jak na przykład w kalkulatorach kieszonkowych, można również zastosować sposób zapisu liczb jako 1,495 970 480 213 8E+31. Dzięki temu w szczególności bardzo duże oraz bardzo małe liczby są łatwiejsze do odczytania. Jeśli w tym miejscu nie postawiono znaku wyboru, wynik będzie podany zgodnie ze zwyczajowym sposobem zapisywania liczb. Dla powyższego przykładu wyglądałoby to następująco: 14 959 704 802 138 000 000 000 000 000 000. Niezależnie od sposobu wyświetlania wyników, największa dokładność kalkulatora to 14 miejsc. Powinno to być wystarczająco precyzyjne dla większości aplikacji.