Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloelektronowolt na Rydberg: 1 Kiloelektronowolt [keV] = 73,498 688 455 102 Rydberg [Ry]


Przelicz Kiloelektronowolt na Rydberg